Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je osnovan 1996. godine i svoj rad je bazirao na načelu poznatom kao cross-disability što znači da okuplja osobe sa različitim vrstama prvenstveno telesnog invaliditeta, koje povezuju zajedničke potrebe i interesi.

Danas Centar deluje iz središta u Beogradu i deset podružnica u drugim gradovima Srbije, radeći na promovisanju filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom i stvaranju uslova za njenu primenu u Srbiji.

Misija Centra obuhvata :

  • Zastupnički rad za ostvarenje osnovnih gradjanskih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom
  • Promovisanje socijalnog pristupa invalidnosti u svim oblastima društvenog života
  • Afirmisanje sposobnosti osoba sa invaliditetom, razvoj njihovih potencijala i ličnosti
  •  Testiranje i promovisanje novih usluga za podršku osobama sa invaliditetom – Servis personalnih asistenata
  • Podizanje svesti o potrebi stvaranja pristupačne životne sredine, uključujući stanovanje i transport
  • Delovanje na smanjenju dvostruke diskriminacije i promovisanja prava žena sa invaliditetom.