Potpisani protokoli o saradnji izmedju nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom srbije i pet političkih stranaka

09.05.2008


Pitanja za izborne štabove političkih stranaka

23.04.2008.


Sastanak predstavnika NOOSI sa ministrom Ljajićem, 4. marta 2008
 

Predstavnici NOOSI, Ivanka Jovanović, Svetlana Vlahović i Mihajlo Pajević su sa Ministrom Ljajićem razgovarali na temu statusa NOOSI i ponovljenog konkursa Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

1. Veliki problem za NOOSI je nedostatak radnog prostora i sredstava za angažovanje dva radnika (OSI u ulozi izvršnog direktora i osobe koja bi bila istovremeno
i administartivni radnik i radni asistent); bilo je reči i o materijalnim i programskim troškovima i gospodin Ljajić je obećao da će razmotriti ove probleme i da ćemo se ponovo sastati.

U ovoj diskusiji je dotaknuta i tema finansiranja OOSI uopšte (netransparetno deljenje
sredstva, nedostupnost Pravilnika o načinu raspodele sredstava iz fonda za programe i fonda za projekte, kašnjenje uplate sredstava…), ali je to tema koju ćemo diskutovati u nekom od sledećih sastanaka, iako smo pružili neke najosnovnije informacije.

2. Drugi deo razgovora odnosio se na ponovljeni konkurs za projekte i
bojazan da će se ponoviti ista situacija u kojoj će najbolje proći strukovna udruženja ili neke male socio-humanitarne organizacije, što nije cilj konkursa. Nakon kraće elaboracije u vezi slabosti prethodnog konkursa, minister Ljajić je bio jako zainteresovan da čuje nasa očekivanja u vezi sa aktuelnim konkursom. S tim u vezi mi smo dali svoje predloge
sa kojima se on u načelu složio i obećao da će to jasno preneti članovima konkursne komisije:

1. da najveći procenat odobrenih projekata (oko 80 %) budu projekti OOSI (onih autentičnih, iz mreže organizacija OSI…)
2. da preostali projekti (nove NVO, male po članstvu…) budu oni koji se realizuju u partnerstvu sa OOSI ili za koje se utvrdi da se zaista bave ovom populacijom, a ne da to budu one koje se samo prilagodjavaju uslovima konkursa, iako objektivno nemaju mnogo dodirnih tačaka sa nama
3. da se ispoštuje princip transparentnosti i to:
a) da se po objavljivanju rezultata konkursa, pored naziva organizacije i projekta, da kratak opis projekta (jer uvidom u listu sa oborenog konkursa, iz samih naziva se nista nije moglo zaključiti, sa čime se i Ministar potpuno složio)
b) da se organizacijama čiji projekti ne budu odobreni pisanim putem uputi kratko obaveštenje o razlozima odbijanja projekta
c) da jedan od kriterijuma za odobravanje projekata bude vrsta promene koju proizvodi i uskladjenost sa ciljevima reforme socijalne zaštite, a ne isključivo njegov kvalitet (tj. koliko je dobro napisan), pošto mnoge OOSI ne mogu da isprate konkurenciju drugih, npr. strukovnih organizacija….