Mi za medije, mediji za nas

Projekat je zamišljen kao škola za predstavnike lokalnih organizacija CSŽ Srbije koji su kontaktima sa medijima ili bi time želeli da se bave u budućnosti.
U toku škole bi se kroz aktivne tehnike učili osnovnim medijskim komunikacijama i obraćanju javnosti: pisanju izjave za novine, davanju kratkog intervjua, učešću u TV i radio emisiji, organizovanju konferencije za štampu i sl. Predavači bi bili treneri za odnose sa javnošću, novinari pisanih i elektronskih medija, koji bi na licu mesta a i po završetku škole (u zavisnosti od pristupačnosti njihovih matičnih kuća) radili sa polaznicima na obostranom pravovremenom i objektivnom izveštavanju.


Projekat finansira Ministarstvo rada i socijalne politike.

Škola za medije, Ečka, 10-14. oktobar 2010.

Predstavljanje rezultata