MILENIJUMSKI RAZVOJNI CILJEVI:

INKLUZIJA OSOBA SA INVALIDITETOM

 U Bratislavi, u Slovačkoj, se 14/15. maja 2007. održava Konferencija o razvoju Milenijumskih ciljeva i inkluziji osoba sa invaliditetom. Cilj ove Konferencije je da uspostavi veze izmedju aktera vlada zemalja članica EU, EU institucija, organizacija osoba sa invaliditetom i razvojne NVO “juga i severa” da bi se razgovaralo i ispitalo koliko kvalitetno se Milenijumski razvojni ciljevi primenjuju na osobe sa invaliditetom u zemljama u razvoju i šta dodatno treba uraditi da bi se to upotpunilo?

Ova Konferencija je jedinstvena prilika da se:

  •  analiziraju Milenijumski razvojni ciljevi iz perspective osoba sa invaliditetom I da se razmotri njihov strateški uticaj u svetlu nove UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom     
  • nauči više o praktičnim iskustvima u oblasti primene inkluzivnog razvoja i pristupu razvoju zasnovanog na pravima        
  • obezbedi forum za razmenu izmedju ključnih aktera sa iskustvom o UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i njenim pozitivnim efektima na promociju polítika razvojne inkluzivne kooperacije širom EU i uticaj na unapradjenje života osoba sa invaliditetom u zemljama u razvoju        
  • razviju praktična orudja i nadju odgovori kako da se invalidnost uključi u potrojeće razvojne politike.

Centar za samostalni život invalida Srbije će imati svoje predstavnike na ovoj značajnoj Konferenciji (Borivoje Ljubinković i Vera Knežević) budući da je kao organizacija bio uključen u rad na izradi Milenijumskih ciljeva za Srbiju kao dugoročne akcije UN.

Dokument o Milenijumskim razvojnim ciljevima za Srbiju mozete pronaci u nasoj E-biblioteci.