Leskovac

Aktivnosti podružnice

 Centar za samostalni život invalida Leskovac (CSŽ) je osnovan 30.10.2002. god., kao jedna od podružnica Centra za samostalni život invalida Srbije. Registrovan je kod SUP-a Leskovac kao udruženje gradana. (Registarski broj: 212-21/02).
Leskovacka podružnica okuplja osobe sa invaliditetom svih kategorija sa teritorije Jablanickog okruga i trenutno broji 30 clanova, od cega 20 OSI.
Radom Podružnice rukovodi Upravni odbor koji cine 5 osoba sa invaliditetom, od cega 1 muškarac i 4 žene.Ucestvovali smo u realizaciji 5 projekata kao partneri i autori.

 • Grad pristupacan za sve
  Nosilac: Centar za samostalni život invalida Srbije-Podružnica Jagodina
  Finansijer: Handicap International i ECHO
 • Pristup je pravo
  Nosilac: Centar za samostalni život invalida Srbije-Podružnica Jagodina
  Finansijer: Ministarstvo za socijalna pitanja Republike Srbije
 • Prava invalida su ljudska prava
  Nosilac: Centar „Živeti uspravno“
  Finansijer: Handicap International (Share see)
 • Hocemo da radimo
  Nosilac: Udruženje distroficara Jablanickog i Pcinjskog okruga
  Finansijer: UNDP i Fond za razvoj Opštine Leskovac
 • Copy Centar
  Nosilac: Udruženje osoba sa paraplegijom „Vranje“
  Finansijer: UNDP i Fond za razvoj Opštine Vranje

Takode ucestvujemo u realizaciji svih projekata ciji je nosilac Centar za samostalni život invalida Srbije.

Predsednik udruženja
Svetislav MarjanovicPodpredsednik udruženja
Gordana Stojanović

Sekretar udruženja
Suzana Đorđević

Adresa: Južnomoravskih brigada bb
Telefon: 016/215-927
Email: cil.leskovac@gmail.com