Jagodina

Pocela je sa radom 09.11.2001. (Registarski broj: 212-2).

Podružnica okuplja osobe sa invaliditetom svih kategorija sa teritorija Opština Jagodine, Svilajnca, Despotovca, Cuprije i Paracina.
Podružnica CSŽ u Jagodini, nastala je u okviru projekta Centra za SŽI Srbije koji je tokom 2000. širio mrežu svojih podružnica žirom Srbije. Pored sedišta Centra u Beogradu, otvorene su organizacione jedinice u Nišu, Smederevu, Kruševcu, Jagodini i Leskovcu.
Podružnica Centra u Jagodini svoj rad bazira na potrebama OSI u svom regionu, ali i prethodnom bogatom iskustvu CSŽ Srbije ciji je organizacioni deo.

Slobodan Milojković – predsednik
Jelena Milivojević – potpredsednik

Adresa: Boška Djuricica 8
Telefon: 035 243 168
Email: ciljag@mts.rs