Pre više od pet godina, sproveden je sveobuhvatni proces identifikovanja ključnih trendova, statusa i izazova u procesu smanjenja siromaštva u Srbiji što je predstavilo osnovu za izradu Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji. Opšti cilj definisan dokumentom jeste da se siromaštvo prepolovi u Srbiji do 2010. U toku četiri godine primene SSS ovaj cilj je uspešno realizovan uz podršku svih relevantnih medjunarodnih i domaćih partnera.

Vlada Republike Srbije i Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva organizuju Četvrtu nacionalnu konferenciju o smanjenju siromaštva u Srbiji, koja će se održati 5. marta 2009. godine u Beogradu (Sava centar) .

Na Konferenciji će govoriti predstavnici: Vlade za evropske integracije, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, programa UNDP, delegacije Evropske komisije u Srbiji, Odeljenja za medjunarodnih razvoj Velike Britanije u Srbiji, Odbora za siromaštvo Narodne skupštine RS, Kontakt organizacija civilnog društva, kancelarije Svetske banke za Srbiju i Republičkog zavoda za statistiku.

Nakon uvodnih izlaganja radiće se u dve radne grupe na teme:

  1. Postignuća u primeni SSS u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, poljoprivrede i ruralnog razvoja i
  2. SSS u oblastima socijalne zaštite, penzionog sistema i zdravlja.