Hodaj i razgovaraj sa osobama sa invaliditetom

Projekat ima za cilj da uskladi ključne uloge i prakse zainteresovanih strana u izbornom procesu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, član 29 i domaćim strateškim i zakonodavnim okvirom. Glavna pitanja za OSI u izbornom procesu su: nedostatak dostupnih informacija o izbornim pitanjima / programima političkih stranaka; fizička dostupnost biračkih mesta; glasanje u rezidencijalnim ustanovama, osiguranje tajnosti glasanja za slabovide ljude; nejasne procedure glasanja od kuće; nedostatak podataka o broju birača na izborima; glasačka prava za osobe sa intelektualnim teškoćama.

Cilj projekta je da doprinese dostupnosti izbornih procesa za osobe sa invaliditetom u Srbiji kroz poboljšanja pristupačnosti biračkih mesta, korišćenje pristupačnih glasačkih sredstava, bolja dostupnost glasačkih sistema, usluge podrške u pristupu izbornom procesu , mobilizacija osoba sa invaliditetom da učestvuju u izbornom procesu i razvoju sistema za nadzor invalida koji uključuju invalide. Projekat predlaže trostruki pristup: 1) uspostavljanje funkcionalnog učešća osoba sa invaliditetom u izbornom procesu u zajednici kako bi se započeo uticaj na politike i prakse u pogledu pristupačnog izbornog procesa u Srbiji na svim nivoima; 2) doprinos promenama u izbornim pravilima koje ometaju učešće osoba sa invaliditetom, javnim zagovaranjem, podizanjem svesti i naporima u kampanji; i 3) kreirati značajan trenutak u okviru pokreta osoba sa invaliditetom za veće učešće na izborima, uključujući regrutovanje 15 mladih i žena sa invaliditetom na obuku o politici/kama.