Kako doskočiti ljudima koji bulje u vas

 Buljite i vi u njih i kad trepnu ili skrenu pogled uzviknite:“Pobednik! Šampion u tekmičenju iz buljenja!“ 

Gurkajte nekog u vašoj blizini šapćući: „Da li ona osoba bulji u mene“ i pokažite prstom tobože tajno na tu osobu. Ponavljajte dok se osoba ne oseti neprijatno, baš kao i vi kad vidite da bulje u vas i pokazuju krišom na vas. 

„Nastavite da buljite. Možda izvedem neki trik.

 Odglumite napat, iznenadni bol ili samrtni ropac, praćen uzvikom „Ha! Prešao/la sam te!“

 Pitajte ih da li su pronašli Isusa u svojim životima. 

Napravite grimasu dok oni koji bulje ne skrenu pogled. Ukoliko vam kažu da ste nevaspitani, izvinite se uz objašnjenje da su to terašeutske vežbe lica koje vam je prepisao doktor, i ponudite da ih izvedete ponovo. 

Pokušajte da ih animirate prijateljskim, normalnim razgovorom o vremenu.Ako to ne upali počnite da govorite besmislice. 

Pitajte da li imaju da vam usitne neke pare.