Javno slušanje o Konvenciji UN u Skupštini Srbije povodom 3. decembra

 

3. decembar 3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar3. decembar