Treća iz serije radionica o praćenju i primeni UN Konvencije o pravima OSI u Srbiji održana je 30. juna 2010. u Nišu.
Radionici je prisustvovalo 7 učesnika koji su aktivno pratili i učestvovali u razgovorima o značaju Konvencije UN za invalidski pokret u Srbiji, stanjem civilnog društva, situacijom od potpisivanja konvencije i ulogom svojih organizacija u praćenu primene medjunarodnih dokumenata.
Gost radionice je bio predstavnik Udruženja za zaštitu mentalnog zdravlja dece i omladine koji je govorio o njihovim iskustvima u radu na alternativnom izveštaju za Konvenciju o pravima dece.

Radionica NisRadionica NisRadionica NisRadionica NisRadionica NisRadionica NisRadionica NisRadionica NisRadionica NisRadionica NisRadionica Nis