Radionica o Praćenju i primeni UN Konvencije o pravima OSI u Srbiji

Prva iz serije radionica o praćenju i primeni UN Konvencije o pravima OSI u Srbiji održana je 16. juna 2010. u Novom Sadu. Radionice se održavaju u okviru projekta EIDHR „Izgradnja kapaciteta organizacija OSI za praćenje primene Konvencije UN o pravima OSI u Srbiji“.
Radionici je prisustvovalo 13 učesnika, koji su se upoznavali sa

1. Značajem Konvencije UN za pokret OSI
2. Stanjem civilnog društva u Srbiji s posebnim osvrtom na organizacije OSI
3. Situacijom od potpisivanja Konvencije UN u Srbiji i mehanizmima praćenja
4. Ulogom organizacija OSI u pisanju alternativnog izveštaja o primeni Konvencije UN u Srbiji
5. Iskustvima drugih organizacija u praćenju primene medjunarodnih dokumenata.

Novi SadNovi SadNovi SadNovi SadNovi SadNovi SadNovi SadNovi SadNovi SadNovi SadNovi SadNovi SadNovi Sad