Jačanje uloge transnacionalnih organizacija civilnog društva i njihovih mreža (EIDHR)

 
Opšti cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji i pridruživanju EU balkanskih zemalja kroz jačanje civilonog društva; učešće u donošenju odluka i političkim procesima na svim nivoima vlasti.

Specifični cilj projekta je jačanje nezavisnog regionalnog okvira organizacija OSI radi usklađivanja i praćenja nacionalnih zakonodavstava prema Konvenciji UN o pravima OSI i Evropske strategije o invaliditetu 2020.

 
Nosilac projekta je Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj iz Bosne i Hercegovine, a partneri na projektu su Centar za samostalni život OSI Srbije i Udruženje paraplegičara Crne Gore. Pridruženi partner na projektu je i IC Lotos iz Tuzle.