Evropski Parlament jednakih mogućnosti

Evropska Komisija i Evropski Parlament zajednički organizuju ‘EU Parlament jednakih mogućnosti za sve’ konferenciju 11-12. oktobra 2007. Konferencija se organizuje u sklopu 2007 – Evropske godine jednakih mogućnosti za sve I održaće se u Briselu, u prostorijama Evropskog Parlamenta.

 Glavni cilj konferencije, koja će okupiti 150 zainteresovanih učesnika, jeste da se razmene iskustva o primeni antidiskriminatornog zakonodavstva i da razmotre moguće mere da bi se sprečila diskriminacija na tržištima rada. Na otvaranju će govoriti Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (potpredsednik Evropskog Parlamenta), Vladimír Špidla (Evropski komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti) i Fintan Farrell (predsedavajući za Socijalnu Platformu).

Radionice koje će se organizovati baviće se primenom postojećeg antidiskriminatornog zakonodavstva i postojanjem diskriminacije u pristupu dobrima i uslugama, kao i u obrazovanju i socijalnoj zaštiti. Diskusije će se takodje ticati i novih mera u suzbijanju diskriminacije na tržištu rada.