Zagovaranje za nove usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici – DILS program


Cilj projekta je unapređenje učešća OSI u životu zajednice, jačanjem kapaciteta organizacija OSI za zastupanje za uvođenje i povećanje dostupnosti socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
Predstavnici organizacija OSI će se upoznati sa svrhom, sadržajem, zakonskom regulativom i svojom mogućom ulogom u obezbeđivanju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
Takođe će se raditi na jačanju kapaciteta i savladavanju osnova zastupničke kampanje i izrada konkretnih planova za zastupanje za uvođenje jedne/dve socijalne usluge koju prepoznaju kao potrebnu u njihovoj sredini.

Učesnici će kreirati model za zagovaranje organizacija OSI za uvođenje novih usluga socijalne zaštite za OSI u lokalnoj zajednici.