Konvencija o pravima deteta (pisana deci razumljivim jezikom)

Član 1
Svako ispod 18 godina ima sledeća prava.

Član 2
Sva deca imaju ova prava, bez obzira ko su, gde žive, šta im rade roditelji, kojim jezikom govore, koje su veroispovesti, kog su pola, kakva im je kultura, imaju li neki invaliditet, da li su bogati ili siromašni. Ni prema jednom detetu se ne sme loše ponašati ni po kom osnovu.

Član 3
Svi odrasli treba da rade ono što je najbolje za tebe. Kada odrasli donose odluke treba da razmisle o tome kako te odluke utiču na dete.

Član 4
Vlada svake države ima odgovornost da osigura prava deteta. Ona mora pomoći tvojoj porodici da zaštiti tvoja prava i stvori okruženje u kojem ćeš slobodno da rasteš i razvijaš svoje potencijale.

Član 5
Tvoja porodica ima odgovornost da ti pomogne da naučiš da ostvaruješ svoja prava i da budeš siguran/rna da su tvoja prava zaštićena.

Član 6
Imaš pravo na život.

Član 7
Imaš pravo na ime i na nacionalnost (pripadnost odredjenoj državi).

Član 8
Imaš pravo na identitet – zvaničan dokument o svom postojanju. Niko to ne može da ti oduzme.

Član 9
Imaš pravo da živiš sa svojim roditeljima/roditeljem, osim ukoliko to nije loše za tebe. Imaš pravo da živiš u porodici koja brine o tebi.

Član 10
Ako ne živiš u zemlji svojih roditelja, imaš pravo da živiš sa njima u istom mestu.

Član 11
Imaš pravo na zaštitu od kidnapovanja.

Član 12
Imaš pravo na iznošenje svog mišljenja i da odrasli to mišljenje ozbiljno uzmu u razmatranje.

Član 13
Imaš pravo na učenje i razmenu sa drugima razgovorom, crtanjem, pisanjem ili na bilo koji drugi način ukoliko to nije uvredljivo za druge ljude.

Član 14
Imaš pravo da izabereš svoju veroispovest. Tvoji roditelji treba da ti pomognu da odlučiš šta je dobro a šta pogrešno kao i šta je najbolje za tebe.

Član 15
Imaš pravo da izabereš svoje prijatelje, da osnivaš ili se priključuješ vršnjačkim grupama, sve dok to ne ugrožava druge.

Član 16
Imaš pravo na privatnost .

Član 17
Imaš pravo na informacije, važne za tvoje blagostanje, sa radija, iz novina , knjiga, preko kompjutera i drugih izvora. Odrasli treba da omoguće da te informacije budu bezbedne I da ti pomognu da te informacije razumeš.

Član 18
Imaš pravo da te podižu tvoji roditelji, ukoliko je to moguće.

Član 19
Imaš pravo da budeš zaštićen/a od povredjivanja i zloupotrebe i fizičkog i mentalnog.

Član 20
Imaš pravo na posebnu zaštitu i pomoć ukoliko ne možeš da živiš sa roditeljima.

Član 21
Imaš pravo na negu i zaštitu ako si usvojeno dete ili živiš u ustanovi za decu bez roditelja.

Član 22
Imaš pravo na posebnu zaštitu i pomoć ukoliko si izbeglica (ili primoran da napustiš svoj dom i živiš u drugoj zemlji), kao i druga prava ove Konvencije.

Član 23
Imaš pravo na specijalno obrazovanje i negu ako imaš neki invaliditet, kao i prava ove Konvencije, da bi živeo/la pun život .

Član 24
Imaš pravo na najbolju moguću zdravstvenu zaštitu, zdrave životne uslove (voda i hrana), čistu i sigurnu životnu okolinu i informacije koje ti omogućavaju dobar život.

Član 25
Ako ti je potrebna nega ili si u nekoj drugoj situaciji daleko od kuće, imaš pravo na takve životne uslove koji su regularni i koji ti najviše odgovaraju .

Član 26
Imaš pravo na pomoć vlade ako si siromašan/na ili ti treba bilo kakva pomoć.

Član 27
Imaš pravo na hranu, odevanje, sigurno mesto za žvot i ostvarivanje osnovnih potreba. Ne smeš da budeš onemogućen/a da radiš sve ono što i druga deca rade.

Član 28
Imaš pravo na dobro i kvalitetno obrazovanje. Treba da ideš u školu i pohadjaš je do najvišeg mogućeg stepena.

Član 29
Tvoje obrazovanje treba da ti omogući da iskoristiš i razviješ svoje talente i mogućnosti. Takodje treba da ti omogući da živiš u miru, zaštitiš svoju okolinu i poštuješ druge ljude.

Član 30
Imaš pravo da ispoljavaš svoju kulturu, jezik i veru i drugo što požališ. Manjine i druge ugrožene grupe zahtevaju posebnu zaštitu ovog prava.

Član 31
Imaš pravo na igru i odmor .

Član 32
Imaš pravo na zaštitu od prisilnog rada. Ako radiš, imaš pravo na zaštitu i fer plaćanje.

Član 33
Imaš pravo na zaštitu od droge i trgovine drogom .

Član 34
Imaš pravo na zaštitu od seksualnog zlostavljanja .

Član 35
Niko nema pravo da te kidnapuje i trguje tobom.

Član 36
Imaš pravo na zaštitu od bilo kakve eksploatacije.

Član 37
Niko nema pravo d ate kažnjava na nehuman način .

Član 38
Imaš pravo na zaštitu od rata . Deca ispod 15 godina ne smeju se prisiljavati na učešće u vojsci ili ratnim dejstvima.

Član 39
Imaš pravo na pomoć prilikom povrede, usled zapostavljanja ili zlostavljanja.

Član 40
Imaš pravo na pravnu pomoć I pravedan tretman u sudskom sistemu i eventualnom sudskom postupku.

Član 41
Ako zakoni tvoje zemlje mogu da obezbede bolju zaštitu tvojih prava od ove Konvencije onda oni treba i da se primenjuju.

Član 42
Imaš pravo da znaš svoja prava! Odrasli treba da znaju tvoja prava i da ti pomognu da se i ti informišeš o njima.

Članovi 43 do 54
Ovi članovi objašnjavaju kako vlade I medjunarodne agencije kao UNICEF treba da rade da bi obezbedili da prava deteta budu zaštićena.