Osobe sa oštećenim sluhom na filmu 2007

Drugi filmski festival Osobe sa oštećenim sluhom na filmu, će se održati od 15. do 18. novembra 2007. u holandskom gradu Amsterdamu. Centralni deo Festivala će biti posvećen nečemu što smo krstili kao Novi gluvi festival. To će biti filmske i video produkcije kojeg su radili autori i režiseri oštećenog sluha. Filmovi će prikazivati kako osobe oštećenog sluha vide i doživljavaju sebe i kako doživljavaju svet u kojem su osobe koje čuju. S druge strane Festival Osobe sa oštećenim sluhom na filmu 2007, će ponuditi analizu likova, osoba sa oštećenim sluhom, koje su glumom tumačile osobe koje čuju.

Više informacija:

Cinema Het Ketelhuis
Cultuurpark Westergasfabriek
PO Box 58 365
1040 HJ Amsterdam

Tel. +3120 684 01 12
Fax. +3120 684 00 90

www.deafinthepicture.nl