Tribina „Zajedno protiv diskriminacije“ u Leskovcu

Četvrti skup u projektu Zajedno protiv diskriminacije održan je u Leskovcu
26. maja 2010. godine.
Prisutno je bilo 29 predstavnika iz: gradske uprave, Nacionalne službe za
zapošljavanje, organizacija OSI, advokata i Centra za socijalni rad.
Učesnici su aktivno učestvovali svojim komentarima i pitanjima.
Snimljen je prilog za dve lokalne televizijske kuće TV Leskovac i TV K1.

leskovac leskovacleskovacleskovacleskovacleskovacleskovacleskovacleskovacleskovacleskovacleskovac