Tribina „Zajedno protiv diskriminacije“ u Jagodini

Peta tribina u projektu Zajedno protiv diskriminacije održana je u Jagodini
02. juna 2010. godine.
Prisutno je bilo 19 predstavnika iz: gradske uprave, organizacija OSI,
pravnika i Centra za socijalni rad.
Učesnici su aktivno učestvovali svojim komentarima i pitanjima.
Snimljen je prilog za dve lokalne televizijske kuće TV Jagodina i TV Palma,
a prilog će biti objavljen i u lokalnim novinama „Naš put“.

jagodinajagodinajagodinajagodinajagodinajagodinajagodinajagodinajagodina