Tribina „Zajedno protiv diskriminacije“ u Čačku

Šesta tribina u projektu Zajedno protiv diskriminacije održana je u Čačku
09. juna 2010. godine.
Prisutno je bilo 15 predstavnika iz: gradske uprave, organizacija OSI,
Centra za socijalni rad Škole za specijalno obrazovanje i Nacionalne službe
za zapošljavanje.
Učesnici su aktivno učestvovali tokom izlaganja predavača.
Snimljen je prilog za dve lokalne televizijske kuće TV Čačak i TV Telemark,
u jutarnjem programu Radio Čačka uradjen je intervju sa lokalnom saradnicom
koja nam je pomogla da organizujemo tribinu, a prilog će biti objavljen i u
lokalnim novinama „Čačanski glas“.

Cacak CacakCacakCacakCacakCacakCacakCacak