SERVIS PA

Servis personalnih asistenata kojim je u različitim fazama, od pilot projekta finansiranog od Vlade Republike Irske, preko projekta podržanog od Ministarstva za rad i socijalnu politiku, fonda za socijalne inovacije i Katoličke službe za pomoć, nastavlja se u manjoj meri i uz podršku agencije BCIF kao podrška o bezeđivanju samostalnog života i povećanog građanskog učešća osoba sa invaliditetom ovoga puta u Beogradu, kreiranjem i realizacijom novih usluga socijalne podrške, koje omogućavaju društvenu uključenost i život u zajednici i pomažu proces tranzicije sistema socijalne zaštite.

О bezbeđenje ove vrste servisa socijalne zaštite za OSI sa visokim stepenom zavisnosti od tuđe pomoći, će smanjiti zavisnost OSI od porodice i drugih ljudi, povećati samostalnost i omogućiti njihovo veće društveno i radno angažovanje i obezbediti bolji kvalitet života. Istovremeno, smanjiće se nezaposlenost, kako korisnika, tako i osoba koje će raditi kao personalni asistenti.

Na ovaj način Centar će dalje promovisati alternativne metodologije i usluge za OSI, koje trenutno nisu obezbeđene od strane države, već ih sprovode nevladine organizacije i na taj način omogućavaju pluralizam usluga sistema socijalne zaštite, ali će u isto vreme testirati skoro donete standarde za ovu vrstu usluge koje je prihvatilo Ministarstvo rada i socijalne politike.

Ovaj projekat će takodje biti doprinos izgradnji kapaciteta Centra i drugih neprofitnih organizacija čime će im se omogućiti da se bave pitanjima socijalne zaštite i uključe se u novi sistem licenciranja, akreditacije i ugovaranja usluga.