Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Čačak

U Čačku je 15. januara 2011. godine osnovana lokalna organizacija Centra.
Predsednica je Snježana Risimović.
Mejl organizacije Centra u Čačku je cilcacak@gmail.com