Evropska mreža Centara za samostalni život osoba sa invaliditetom u saradnji sa Odeljenjem za socijalna pitanja Vlasti Valensije, organizuju Konferenciju koja ima za glavnu temu Evropsku godinu jednakih mogućnosti. Konferencija će se održati 3-4. maja u Alikanteu, Španija. Ono što je želja pokreta za samostalni život jeste da se u ovog Godini jednakih mogućnosti sretnu eksperti pokreta za samostalni život osoba sa invaliditetom, političari i kreatori socijalne politike iz cele Evrope, radi napretka pregovora o politici i praksi samostalnog života. Ova Konferencija je veoma značajna prilika i iskrena nada u napredak. ENIL ne sumnja da će ovaj susret biti kamen temeljac socijalnim promenama u Evropi.