Аktivan samostalni život OSI uz podršku personalne asistencije

Ovaj projekat ima za cilj pružanje podrške za samostalni život OSI sa visokim stepenom invaliditeta, kroz uslugu personalne asistencije.

Programom će se pružiti podrška za šest osoba sa invaliditetom u Beogradu i sprovodiće ga Centar za samostalni život OSI Beograda uz podršku CSŽ Srbije, kao deo njegove mreže.

Ideja je takođe da se osmisle aktivnosti kako bi se ponovo u sistem socijalne zaštitue Grada Beograda vratila Odluka o finansiranju personalne asistencije koja je ukinuta u proleće 2014.