Na dan 23. aprila 2008. milioni ljudi svih godišta i porekla u preko 100 zemalja sveta će održati potpuno identičnu lekciju. 

Ova lekcija se odnosi na svačije pravo na kvalitetno obrazovanje, posebno za one koji su svakodnevno isključeni iz njega. 

Ovo je finalni dogadjaj Globalne kampanje za obrazovanje 2008.

Trenutno 774 miliona odraslih i 72 miliona dece nema pristup obrazovanju. 

Oni koji žive u konfliktnim područjima, koji boluju od HIV/AIDS, osobe sa invaliditetom, oni koji žive u seoskim područjima ili su jednostavno siromašni su najčešće pogodjeni nemogućnošću da se školuju i obrazuju. 

Zato tražimo od političara i novinara da “se vrate u školu” i uzmu učešća u Najvećoj svetskoj lekciji. 

Svako može da uzme učešće, u stvari, što više ljudi uzme učešće dobiće se veći potencijal onih koji će svetske političare primorati da slušaju i pomognu da najmarginalizovaniji ljudi u svetu dobiju pristup obrazovanju koje im po svim pravima i pripada.

Možete se prijaviti, pročitati više o ovoj manifestaciji na sajtu www.campaignforeducation.org/biggestlesson