25 godina samostalnog života u Švedskoj, Stokholm, 28/29. novembar 2008

Koliko je daleko odmakao pokret za samostalni život i u kom pravcu se kreće? Konferencija kojom se slavi 25 godina pokreta za samostalni život u Švedskoj će evaluirati postignuća medjunarodnog gradjanskog pokreta u Švedskoj, Evropi i drugim delovima sveta i sagledati planove za budućnost.

Zajedno sa Judy Heumann i Marilyn Golden, SAD, Bente Skansgård, Norveška, Kalle Könkkölä, Finska, Shoji Nakanishi, Japan, John Evans, Velika Britanija, Horst Frehe, Nemačka, Jos Huys, Belgija, sa predstavnicima švedskog pokreta i saradnicima iz političkog, istraživačkog i pravnog okruženja, razgovaraćemo o uspešnosti strategije samostalnog života i primerima dobre prakse u odredjenim zemljama, sa osvrtom na naš razvoj i uspostavljanjem budućeg kursa.

U plenarnoj sesiji i radionicama podelićemo naša iskustva u radu na deinstitucionalizaciji, personalnoj asistenciji, zakonodavstvu o antidiskriminaciji i pristupačnosti i širenju filozofije samostalnog života i pristupa u drugim zemljama.

Jesmo li uticali na socijalnu politiku, jesmo li imali uticaj na naša društva i pogled na osobe sa invaliditetom, da li je naš posao vodio konkretnom unapredjenju životnih uslove populacije OSI? Kako da poboljšamo podršku jedni drugima u borbi za puno gradjansko učešće, samoodredjenje i samopoštovanje?

Konferencija je namenjena osobama sa invaliditetom, njihovim organizacijama, pružaocima usluga, političarima, istraživačima i opštoj populaciji. Očekujemo da ćete otići iz Stokholma sa novim prijateljima, idejama i impulsima.

Konferencija je organizovana uz pomoć Mreže za samostalni život Švedske.