Pokret osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu za evropske integracije

Pokret osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu za evropske integracije je nastavak,  ranijeg regionalnog projekta, treba da doprinese demokratskoj stabilizaciji balkanskih zemalja i njihovom pristupanju EU jačanjem učešća građanskog društva u procesima odlučivanja i kreiranja politika na svim nivoima vlasti.

Projektom takođe treba dalje jačati nezavisnu regionalnu mrežu organizacija osoba sa invaliditetom radi praćenja i usklađivanja domaćih zakona sa Konvencijom UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, Evropskom strategijom za osobe sa invaliditetom za period 2010-2020. godine i rezultatima navedenim u Smjernicama za podršku EU građanskom društvu u zemljama u procesu proširenja za period 2014-2020.

Projektom rukovodi organizacija ACED iz Banja Luke, finansira ga EU a obuhvata pet zemalja regiona – Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju.