2010 – Evropska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Kada je u martu 2000. pokrenuta strategija za jačanje i rast zapošljavanja, EU lideri su se obavezali da će dati „važanučinak u iskorenjivanju siromaštva “ do 2010.

Medjutim i dalje previše ljudi živi u institucijama, bez pristupa osnovnim uslugama kao što su zdravstvene usluge. Oko 79 miliona Evropljana živi ispod granice siromaštva. To narušava principe EU o solidarnosti i socijalnoj pravdi.

Kao odgovor na ovo, 2010 će biti Evropska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, u kojoj će se posebno ukazati na to da:

  • svi ljudi imaju pravo da žive u dostojanstvu i uzmu učešće u društvu
  • javni i privatni sektor dele odgovornost u borbi protiv siromaštva i socijalne isljučenosti
  • iskorenjivanje siromaštva svih doprinosi svima i većoj kohezivnosti društva
  • posvećenost na svim nivoim društva je potrebna da bi se ostvario ovaj cilj.

Planirane aktivnosti na nivou EU su

  • podizanje svesti kampanjama i studijama
  • inovativne sheme promovisanja socijalne uključenosti
  • konferencije
  • takmičenja u prepoznavanju uspešnih priča.