slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
04.12.2018
Obuka za PA i 3. decembar
U Somboru je 3.decembar obelezen radno Dalje...
03.12.2018
Obelezavanje 3. decembra u Sapcu
Pocetak usluge PA u Sapcu Dalje...
01.11.2018
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 2018
Od 1992 se Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom redovno obeležava Dalje...
26.10.2018
Obuka za korisnike usluge PA
Centar za samostalni zivot OSI Srbije odrzao je obuku za korisnike Dalje...
23.10.2018
Sajam knjiga
Sajam J=DNAKI koji se održava u okviru 63. Medjunarodnog beogradskog Dalje...

Usklađivanje zakona koji se odnose na osobe sa invaliditetom prema UN Konvenciji o pravima OSI i EDS (European Disability Strategy 2010-2020)

Partnerske države: BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska

Projektni partneri: BiH/ACED, Srbija/CIL, CG/UPCG

Opšti cilj projekta je stvaranje stimulativnih uslova za povećanje učešća organizacija civilnog društva i udruženja osoba sa invaliditetom u praćenju prava osoba sa invaliditetom u regionu, kao i uticaja zakonskih akata u skladu sa pozitivnim normama Evropske unije o ljudskim pravima i principima iznetim u EDS, Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom i Opcionom protokolu.

Kroz implementaciju projektnih aktivnosti, ACED i projektni partneri će se baviti sledećim posebnim problemima:

  • Nizak nivo javne svesti o pravima osoba sa invaliditetom i uloge i značaja UNCRPD i EDS
  • Nizak nivo svesti o značaju pravnog okvira koji se odnosi na prava osoba sa invaliditetom
  • Loši ili nepostojeći institucionalni, organizacioni i tehnički kapaciteti entitetskih i nacionalnih vlada da se pozabave pitanjima harmonizacije zakona u skladu UNCRPD principima,
  • Loše ili nepostojeće veze i kooperativni odnosi između organizacija osoba sa invaliditetom u Regiji