slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
22.06.2018
Partnerstvo - ciljevi i izazovi
U okviru projekta BIDF u Beogradu je odrzana Dalje...
21.06.2018
Stratesko planiranje
U Beogradu je odrzana radionica Dalje...
20.06.2018
Skupstina Centra
U Beogradu je 20. juna odrzana redovna Dalje...
17.06.2018
Obuka za personalne asistente
Centar za samostalni zivot OSI Srbije Dalje...
18.05.2018
ReLOaD Program
Predstavnici 17 organizacija civilnog društva iz Dimitrovgrada, Kragujevca, Para Dalje...

Usklađivanje zakona koji se odnose na osobe sa invaliditetom prema UN Konvenciji o pravima OSI i EDS (European Disability Strategy 2010-2020)

Partnerske države: BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska

Projektni partneri: BiH/ACED, Srbija/CIL, CG/UPCG

Opšti cilj projekta je stvaranje stimulativnih uslova za povećanje učešća organizacija civilnog društva i udruženja osoba sa invaliditetom u praćenju prava osoba sa invaliditetom u regionu, kao i uticaja zakonskih akata u skladu sa pozitivnim normama Evropske unije o ljudskim pravima i principima iznetim u EDS, Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom i Opcionom protokolu.

Kroz implementaciju projektnih aktivnosti, ACED i projektni partneri će se baviti sledećim posebnim problemima:

  • Nizak nivo javne svesti o pravima osoba sa invaliditetom i uloge i značaja UNCRPD i EDS
  • Nizak nivo svesti o značaju pravnog okvira koji se odnosi na prava osoba sa invaliditetom
  • Loši ili nepostojeći institucionalni, organizacioni i tehnički kapaciteti entitetskih i nacionalnih vlada da se pozabave pitanjima harmonizacije zakona u skladu UNCRPD principima,
  • Loše ili nepostojeće veze i kooperativni odnosi između organizacija osoba sa invaliditetom u Regiji