slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
18.01.2018
Personalna asistencija u Cacku
U cetvrtak, 18. januara 2018 Dalje...
22.12.2017
SASTANAK BIDF MREŽE
U Beogradu je odrzan sastanak UO Dalje...
01.12.2017
Obuka za personalne asistente
Centar je organizovao dve obuke Dalje...
30.11.2017
Borba protiv nasilja nad zenama
30. Novembra 2017. godine u Beogradu americki ambsador Kajl Skat priredio Dalje...
17.10.2017
Rizik od siromaštva i socijalne iskljucenosti duplo veci od proseka EU!
Smanjenje siromaštva kao cilj održivog razvoja – stanje u Srbiji Dalje...

Usklađivanje zakona koji se odnose na osobe sa invaliditetom prema UN Konvenciji o pravima OSI i EDS (European Disability Strategy 2010-2020)

Partnerske države: BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska

Projektni partneri: BiH/ACED, Srbija/CIL, CG/UPCG

Opšti cilj projekta je stvaranje stimulativnih uslova za povećanje učešća organizacija civilnog društva i udruženja osoba sa invaliditetom u praćenju prava osoba sa invaliditetom u regionu, kao i uticaja zakonskih akata u skladu sa pozitivnim normama Evropske unije o ljudskim pravima i principima iznetim u EDS, Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom i Opcionom protokolu.

Kroz implementaciju projektnih aktivnosti, ACED i projektni partneri će se baviti sledećim posebnim problemima:

  • Nizak nivo javne svesti o pravima osoba sa invaliditetom i uloge i značaja UNCRPD i EDS
  • Nizak nivo svesti o značaju pravnog okvira koji se odnosi na prava osoba sa invaliditetom
  • Loši ili nepostojeći institucionalni, organizacioni i tehnički kapaciteti entitetskih i nacionalnih vlada da se pozabave pitanjima harmonizacije zakona u skladu UNCRPD principima,
  • Loše ili nepostojeće veze i kooperativni odnosi između organizacija osoba sa invaliditetom u Regiji