slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
22.06.2018
Partnerstvo - ciljevi i izazovi
U okviru projekta BIDF u Beogradu je odrzana Dalje...
21.06.2018
Stratesko planiranje
U Beogradu je odrzana radionica Dalje...
20.06.2018
Skupstina Centra
U Beogradu je 20. juna odrzana redovna Dalje...
17.06.2018
Obuka za personalne asistente
Centar za samostalni zivot OSI Srbije Dalje...
18.05.2018
ReLOaD Program
Predstavnici 17 organizacija civilnog društva iz Dimitrovgrada, Kragujevca, Para Dalje...

SHARE-SEE je akronim koji oznacava
Samopomoc i zagovaranje za prava i jednake mogucnosti
u jugoistocnoj Evropi


Šta to znaci ?

To znaci da bi osobe sa invaliditetom trebalo da imaju jednake mogucnosti kao svi drugi gradani i da u potpunosti ucestvuju u društvenim, politickim, ekonomskim i kulturnim aktivnostima zajednice.

To znaci da bi društvo trebalo da olakšava ovu participaciju pružanjem adekvatnih usluga i zakonodavstvom koje pruža podršku.

To takode znaci da osobe sa invaliditetom moraju da razviju svoje sposobnosti i kapacitete da zastupaju svoja prava i da ne propuštaju mogucnosti koje bi mogle da se pojave.

PROJEKAT

SHARE-SEE projekat zapoceo je u januaru 2003. godine, sa ciljem osnaživanja organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI) za promociju prava, punog ucešca i jednakih mogucnosit za osobe sa invaliditetom u jugoistocnoj Evropi.

Projekat direktno obuhvata sledece zemlje: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru (ukljucujuci i Kosovo), i bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju.

SHARE-SEE projekat je finansijski podržan od strane Odeljenja za medunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva (UK Department for International Development ), organi zacije «Balkan Trust Fund», Stejt Departmenta SAD kroz ITF i od strane Handicap International -a. Do kraja 2008. godine projekat finansiraju EIDHR i DFID.

MISIJA

SHARE-SEE projekat želi da pomogne organizacije osoba sa invaliditetom (OOSI) da razviju održive kapacitete, na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou kako bi bile u mogucnosti da ucestvuju i uticu na reforme socijalne politike i pracenje sprovodenja istih.  

Podrška organizacijama osoba sa invaliditetom je prioritet projekta, jer je SHARE-SEE ubeden da je samopredstavljanje kljucna stavka u procesu zastupanja prava i jednakih mogucnosti.

korisnici prave planove korisnici prave planove

Partneri na projektu:
Centar za samostalni život
Udruženje studenata sa hendikepom
Handicap International
IC Lotos
Polio Plus - pokret protiv invaliditeta

Zvaničan sajt www.share-see.org.