slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.05.2020
Sloboda u fokusu sedmog Evropskog dana samostalnog života
Saopstenje za javnost ENIL Dalje...
30.04.2020
Usluga PA traje i u vreme vanrednog stanja
Uprkos vanrednom stanju usluga PA Dalje...
03.04.2020
Novi EU KOVID-19 odgovor ne daje garancije za usluge socijalne podrške
Od pocetka krize sa KOVID-19 vlasti sirom Evrope Dalje...
31.03.2020
Samostalni zivot tokom pandemije COVID-19: Spanija
ENIL - Spanija je medjuu najugrozenijim drzavama pandemijom COVID-19 Dalje...
28.03.2020
EU nevidljiva u slucaju socijalnog odgovora na COVID-19
Svakodnevno se opaza da sirom Evrope kreatori politika Dalje...

Kampanja za inkluzivno obrazovanje

Idealno društvo je ono u kojem svaki pojedinac može da ostvari sve svoje kapacitete i da živi dostojanstveno svoj život. Inkluzivno obrazovanje je preduslov za razvijanje takvog društva, zasnovanom na toleranciji, na razumevanju drugog, na poštovanju svakoga, na otvorenosti i prihvatanju. 

Užice je jedan od 100 gradova Srbije u kojem će, od februara do kraja maja 2011. godine, biti realizovana kampanja za inkluzivno obrazovanje “Svi u školu, budućnost za sve!”

Cilj kampanje jeste ostvarivanje kvalitetne inkluzivne kulture i prakse za sve devojčice i dečake kroz:

·         razvijanje svesti u stručnoj i široj javnosti o značaju inkluzije

·         pružanje podrške svim učesnicima u obrazovnom procesu

·         podršku primeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2009. godine.

 U cilju boljeg razumevanja pojma inkluzije i inkluzivnog obrazovanja, kao i značaja inkluzije za društvo u celini, biće organizovana tribina uz istovremenu medijsku kampanju na lokalnom nivou.  

Kampanju partnerski realizuju Savez učitelja Republike Srbije (SURS), CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP) i Centar za obrazovne politike (COP), uz podršku Fonda za otvoreno društvo i u saradnji sa timom projekta "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou - DILS“ Ministarstva prosvete.

2011-03-04

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32