slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
01.08.2014
Licenca
Pre tacno mesec dana... Dalje...
16.07.2014
Delegacija Evropske Unije u Srbiji podržala povecanje politickog ucesce osoba sa invaliditetom i uticaj na razvoj politika u Srbiji
Delegacija Evropske Unije u Srbiji, podržala je projekat „Zajedničkim snaga Dalje...
15.07.2014
Nacionalna konferencija
U Beogradu je 10 i 11. jula održana Konferencija o uskladjenosti zakonodavstva S Dalje...
14.07.2014
Obuka za personalne asistente po akreditovanom programu
Centar za samostalni život OSI Srbije je u toku juna i početkom jula meseca Dalje...
14.07.2014
Održane sednice Predsedništva i Skupštine Centra SŽ Srbije
U Somboru su 6. jula održane redovne sednice Predsedništva i Skuptine Centra za Dalje...

Prava i realnost: iskustva osoba sa invaliditetom u pristupu dobrima i uslugama

Izveštaj 14. april 2010.  

Izveštaj ispituje iskustva osoba sa invaliditetom u pristupu dobrima i uslugama i ispituje do koje mere su osobe sa invaliditetom u stanju da se osnaže koristeći prava iz Akta o zabrani diskriminacije (Disability Discrimination Act - DDA). Izveštaj takodje daje preporuke kako da novi Akt o jednakosti (koji će zameniti DDA) bude primenjen da bi efikasnije štitio osobe sa invaliditetom.

Izveštaj je baziran na ispitivanju preko 1000 osoba sa invaliditetom koje je za Leonard Cheshire Disability radio Ipsos MORI, i dubinskim intervjuima koje je sa osobama sa invaliditetom radio Leonard Cheshire Disability. Ključni nalazi ovog izveštaja izmedju ostalog su:

  • 40% osoba sa invaliditetom je reklo da su se suočili sa taškoćama u pristupu dobrima i uslugama protekle godine a skoro četvrtina (23%) je rekla da se suočila sa diskriminacijom
  • Dok su neke kompanije  i organizacije unapredile svoje poslovanje, mnoge i dalje nisu pristupačne i jedino ih interesuje prihod, ne vodeći pri tom računa da li su njihove usluge dostupne za sve potencijalne korisnike
  • Osobe sa invaliditetom nisu uvek svesne svojih prava (71% nikad nije čulo za Akt protiv diskriminacije ili zna vrlo malo o njemu), a ako se suoče sa diskriminacijom samo 9% ih je reklo da je naišlo na firme i organizacije koje su napravile pristupačnim svoje usluge za osobe sa invaliditetom
  • Samo 1% od onih koji su doživeli diskriminaciju je pokušalo da preduzme neke pravne korake
  • Smetnje u preuzimanju slučajeva uključuju potencijalni tropkove i vremenske odrednice preuzimanja slučaja kao i nedostatak informacija i podrška
Izveštaj daje brojne preporuke kako unaprediti situaciju, a neke od njih su:
  • Podizanje svesti medju osobama sa invaliditetom o njihovim pravima kroz Akt o jednakosti
  • Obezbedjivanje dovoljne pravne podrške za osobe koje se suočavaju sa diskriminacijom
  • Obezbedjivanje da firme, kompanije i agenciju budu svesne da zahtevi za razumnim adaptacijama nisu samo pravni zahtevi nego i dobit za preduzeće, jer povećava broj korisnika
  • Postavljanje Ombudsmana ili “Tribunala za jednakost” kako bi se pomoglo unapredjivanju pristupačnosti za osobe sa invaliditetom bez obaveze pravljenja pravnog slučaja i sudskog poravnanja.
  

2010-04-16

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26