slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
11.07.2016
Studijska poseta
Studijska poseta Parlamentu Velike Britanije Dalje...
12.05.2016
Poseta americkog ambasadora Centru
Ameriski ambasador, gospodin Kajl Skat ... Dalje...
08.04.2016
Podrška organizacijama civilnog društva u izgradnji Lokalnih akcionih planova
U Novom Pazaru je 7 i 8. Aprila 2016 održana radionica na temu izrade Lokalnih Dalje...
24.03.2016
Izrazi koje treba izbegavati kad pišete u vezi sa invalidnoscu
Nacionalni Centar za invalidnost i novinarstvo je objavio ovu listu Dalje...
22.03.2016
Predlozi izmena i dopuna uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike u Narodnoj Skupštini raspisanih za 24. april 2016. godine
Pravila o radu biračkog odbora za koordinisano sprovođenje izbora za n Dalje...

NIŠTA O NAMA BEZ NAS: EVROPSKI PARLAMENT NAPREDUJE U OSTVARENJU PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM

U okviru Evropskog parlamenta su Medjuresorna grupa za invalidnost sa Evropskim forumom OSI 27. januara 2009 pozdravili novog predsednika te Medjuresorne grupe – osobu sa invaliditetom, po prvi put na tom mestu – i invalidskom pokretu predstavili Pakt o invalidnosti aktivistima i ministrima Evropskog parlamenta iz različitih grupa i nacionalnosti.  

“Istorijski dan za osobe sa invaliditetom”

Medjuresorna grupa je neformalno telo članova Evropskog parlamenta svih nacionalnosti i većine političkih grupa koje su zainteresovan za promovisanje invalidske politike u svom radu u evropskom i nacionalnim kontekstima. To je jedna od najstarijih grupa, osnovana 1980. Trenutno je čini oko  100 ministara Evropskog parlamenta. U decembru 2009. grupa je izabrala Madjara Adama Kosu, ministra parlamenta kao predsednika grupe.

Gospodin Kosa je tom prilikom rekal: ”Sanjao sam o tome kada će osobe sa invaliditetom konačno odlučuju same za sebe. Puna ratifikacija Konvencije UN o pravima OSI kao i usvajanje Pakta o invalidnosti medju zemljama članicama EU su neophodni koraci u ostvarenju tog sna kojeg delim sa 65 miliona osoba sa invaliditetom u Evropi”.  Aktivno učešće osoba sa invaliditetom u daljem kreiranju  invalidske politike za narednu dekadu je neophodno. Ako se princip punog učešća uvede u praksu, Pakt o invalidnosti kojeg predlaže Evropski forum OSI će doprineti razvoju istinski inkluyivnog društva, u kome će se čuti svi glasovi  a osobe sa invaliditetom će pomoći u oblikovanju boljeg sveta za sve. 

Zašto je neophodan Pakt o invalidnosti? 

Pakt o invalidnosti od 2011. do 2021. je koordinisana i održiva invalidska politika na evropskom i nacionalnim nivoima sa jasnim i dugoročnim pravcem i saradnjom medju državama članicama EU.  Trenutno ne postoje dugoročniji planovi u EU o invalidnosti koji sadrže jasan zajednički stav institucija i država članica. U 27 država članica se razvija 27 različitih nacionalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti. Koordinacija izmedju evropskih i nacionalnih aktivnosti i jasno merljivi ciljevi povezani sa EU strategijom su put ka Evropi bez barijera. 

Više informacija na : www.disabilitypact.eu 

2010-02-03

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28