slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
21.06.2018
Stratesko planiranje
U Beogradu je odrzana radionica Dalje...
20.06.2018
Skupstina Centra
U Beogradu je 20. juna odrzana redovna Dalje...
17.06.2018
Obuka za personalne asistente
Centar za samostalni zivot OSI Srbije Dalje...
18.05.2018
ReLOaD Program
Predstavnici 17 organizacija civilnog društva iz Dimitrovgrada, Kragujevca, Para Dalje...
07.05.2018
Dan samostalnog zivota
I ove godine Centar je u okviru svoje Dalje...

NIŠTA O NAMA BEZ NAS: EVROPSKI PARLAMENT NAPREDUJE U OSTVARENJU PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM

U okviru Evropskog parlamenta su Medjuresorna grupa za invalidnost sa Evropskim forumom OSI 27. januara 2009 pozdravili novog predsednika te Medjuresorne grupe – osobu sa invaliditetom, po prvi put na tom mestu – i invalidskom pokretu predstavili Pakt o invalidnosti aktivistima i ministrima Evropskog parlamenta iz različitih grupa i nacionalnosti.  

“Istorijski dan za osobe sa invaliditetom”

Medjuresorna grupa je neformalno telo članova Evropskog parlamenta svih nacionalnosti i većine političkih grupa koje su zainteresovan za promovisanje invalidske politike u svom radu u evropskom i nacionalnim kontekstima. To je jedna od najstarijih grupa, osnovana 1980. Trenutno je čini oko  100 ministara Evropskog parlamenta. U decembru 2009. grupa je izabrala Madjara Adama Kosu, ministra parlamenta kao predsednika grupe.

Gospodin Kosa je tom prilikom rekal: ”Sanjao sam o tome kada će osobe sa invaliditetom konačno odlučuju same za sebe. Puna ratifikacija Konvencije UN o pravima OSI kao i usvajanje Pakta o invalidnosti medju zemljama članicama EU su neophodni koraci u ostvarenju tog sna kojeg delim sa 65 miliona osoba sa invaliditetom u Evropi”.  Aktivno učešće osoba sa invaliditetom u daljem kreiranju  invalidske politike za narednu dekadu je neophodno. Ako se princip punog učešća uvede u praksu, Pakt o invalidnosti kojeg predlaže Evropski forum OSI će doprineti razvoju istinski inkluyivnog društva, u kome će se čuti svi glasovi  a osobe sa invaliditetom će pomoći u oblikovanju boljeg sveta za sve. 

Zašto je neophodan Pakt o invalidnosti? 

Pakt o invalidnosti od 2011. do 2021. je koordinisana i održiva invalidska politika na evropskom i nacionalnim nivoima sa jasnim i dugoročnim pravcem i saradnjom medju državama članicama EU.  Trenutno ne postoje dugoročniji planovi u EU o invalidnosti koji sadrže jasan zajednički stav institucija i država članica. U 27 država članica se razvija 27 različitih nacionalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti. Koordinacija izmedju evropskih i nacionalnih aktivnosti i jasno merljivi ciljevi povezani sa EU strategijom su put ka Evropi bez barijera. 

Više informacija na : www.disabilitypact.eu 

2010-02-03

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29