slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
12.05.2016
Poseta americkog ambasadora Centru
Ameriski ambasador, gospodin Kajl Skat ... Dalje...
08.04.2016
Podrška organizacijama civilnog društva u izgradnji Lokalnih akcionih planova
U Novom Pazaru je 7 i 8. Aprila 2016 održana radionica na temu izrade Lokalnih Dalje...
24.03.2016
Izrazi koje treba izbegavati kad pišete u vezi sa invalidnoscu
Nacionalni Centar za invalidnost i novinarstvo je objavio ovu listu Dalje...
22.03.2016
Predlozi izmena i dopuna uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike u Narodnoj Skupštini raspisanih za 24. april 2016. godine
Pravila o radu biračkog odbora za koordinisano sprovođenje izbora za n Dalje...
21.03.2016
Zaposljavanje osoba sa invaliditetom
Cestosu osobe sa invaliditetom nezadovoljne odnosom poslodavaca, odnosno Dalje...

Okrugli sto "Izgradnja kapaciteta za zastupanje organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji"

Da li organizacije osoba sa invaliditetomu Srbiji imaju neophodan kapacitet za javno zastupanje prava ovih osoba, u skladu sa ulogom koju im pridaju Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom UN i ostali međunarodni i nacionalni dokumenti?

Odgovor na ovo pitanje pokusace da da rasprava na Okrugom stolu koji na temu "Izgradnja kapaciteta za zastupanje organizacija osoba sa invaliditetom  u Srbiji organizuje Centar za samostalni zivot invalida Srbije u Beogradu, u ponedeljak, 14. decembra 2009. godine od 11-13 časova, u sali Narodne banke Srbije ul. Svetozara Markovica 51.

Na Okruglom stolu predstaviće se rezultati istrazivanja o kapacitetima  organizacija osoba sa invaliditetom koje je realizovao Centar za samostalni život invalida Srbije, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Cilj  istrazivanja je bio da se utvrde kapaciteti ovih rganizacija i njihove potrebe za podrškom i treningom radi jačanja aktivnosti javnog zastupanja prava osoba sa invaliditetom u Srbiji.   Okrugli sto ce otvoriti ministar rada i socijalne politike, g-din Rasim Ljajic a ucestvovace predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, različitih institucija i organizacija civilnog drustva i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, od kojih je veći broj i učestvovao u ovom istraživanju. 

Održavanje Okrugliog stola su podržali  Ministarstvo rada i socijalne politike Srbije i Narodna banka Srbije, a ovom manifestacijom Centar za samostalni život invalida Srbije daje svoj doprinos obeležavanju 3. decembra Medjunarodnog dana za prava osoba sa invaliditetom i 10. decembra, Medjunarodnog dana ljudskih prava.

Republika Srbija je u decembru 2006. godine usvojila Nacionalnu strategiju za unapređenje poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, čiji je cilj da osobama sa invaliditetom obezbedi ravnopravan položaj. U maju 2009. ratifikovala je Meðunarodnu konvenciju UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, čime se obavezala da obezbedi uslove za ostvarivanje ljudskih prava OSI i eliminiše diskriminaciju po osnovu invalidnosti.

Konvencija državama potpisnicama nalaže da osobe sa invaliditetom uključe u procese koji se odnose na kreiranje društvenih politika, i to kroz organizacije koje ih predstavljaju i zastupaju. Značajnu ulogu organizacijama OSI u kreiranju i praćenju društvenih politika daju i dokumenti Saveta Evrope, kao i Nacionalna strategija unapređenja položaja OSI u Republici Srbiji.

2009-12-11

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27