slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
19.02.2015
Obuka za PA u Vrscu
Treneri Centra odzali obuku za PA Dalje...
25.12.2014
Sedam neželjenih situacija sa kojima se OSI susrecu kod lekara i šest nacina da ih prevazidju
Caryn Rubanovich, Intern 2014, 9. decembar, 2014 Dalje...
24.12.2014
Šta cini 12 stubova samostalnog života
Kako bi rašcistili šta samostalni život znaci u praksi, invalidski Dalje...
07.12.2014
Socijalni model invalidnosti
Šta je socijalni model i zašto je važan za osobe sa invaliditetom? Dalje...
18.11.2014
Skrivene granice
Ja sam Jenny i od 16 godine sam korisnica invalidskih kolica nakon skijaške nezg Dalje...

Okrugli sto "Izgradnja kapaciteta za zastupanje organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji"

Da li organizacije osoba sa invaliditetomu Srbiji imaju neophodan kapacitet za javno zastupanje prava ovih osoba, u skladu sa ulogom koju im pridaju Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom UN i ostali međunarodni i nacionalni dokumenti?

Odgovor na ovo pitanje pokusace da da rasprava na Okrugom stolu koji na temu "Izgradnja kapaciteta za zastupanje organizacija osoba sa invaliditetom  u Srbiji organizuje Centar za samostalni zivot invalida Srbije u Beogradu, u ponedeljak, 14. decembra 2009. godine od 11-13 časova, u sali Narodne banke Srbije ul. Svetozara Markovica 51.

Na Okruglom stolu predstaviće se rezultati istrazivanja o kapacitetima  organizacija osoba sa invaliditetom koje je realizovao Centar za samostalni život invalida Srbije, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Cilj  istrazivanja je bio da se utvrde kapaciteti ovih rganizacija i njihove potrebe za podrškom i treningom radi jačanja aktivnosti javnog zastupanja prava osoba sa invaliditetom u Srbiji.   Okrugli sto ce otvoriti ministar rada i socijalne politike, g-din Rasim Ljajic a ucestvovace predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, različitih institucija i organizacija civilnog drustva i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, od kojih je veći broj i učestvovao u ovom istraživanju. 

Održavanje Okrugliog stola su podržali  Ministarstvo rada i socijalne politike Srbije i Narodna banka Srbije, a ovom manifestacijom Centar za samostalni život invalida Srbije daje svoj doprinos obeležavanju 3. decembra Medjunarodnog dana za prava osoba sa invaliditetom i 10. decembra, Medjunarodnog dana ljudskih prava.

Republika Srbija je u decembru 2006. godine usvojila Nacionalnu strategiju za unapređenje poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, čiji je cilj da osobama sa invaliditetom obezbedi ravnopravan položaj. U maju 2009. ratifikovala je Meðunarodnu konvenciju UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, čime se obavezala da obezbedi uslove za ostvarivanje ljudskih prava OSI i eliminiše diskriminaciju po osnovu invalidnosti.

Konvencija državama potpisnicama nalaže da osobe sa invaliditetom uključe u procese koji se odnose na kreiranje društvenih politika, i to kroz organizacije koje ih predstavljaju i zastupaju. Značajnu ulogu organizacijama OSI u kreiranju i praćenju društvenih politika daju i dokumenti Saveta Evrope, kao i Nacionalna strategija unapređenja položaja OSI u Republici Srbiji.

2009-12-11

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26