slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
20.03.2017
KONFERENCIJA O POLITICKOM UCEŠCU OSOBA SA INVALIDITETOM
U sredu, 15. marta, održao se završni dogadjaj projekta koji realizuje Dalje...
10.03.2017
Potpisani LAP u oblasti invalidnosti
U okviru projekta Jacanje politickog ucesca OSI Dalje...
18.01.2017
Radionice o diskriminaciji
Centar za samostalni zivot OSI Srbije je uspesno realizovao radionice Dalje...
02.11.2016
Tema ovogodišnjeg Medjuunarodnog dana OSI “Dostizanje 17 ciljeva buducnosti kakvu želimo”
Od 1992 se obeležava Medjunarodni dan OSI 3. decembar Dalje...
04.08.2016
Usluga PA u Beogradu
U Beogradu je 3. avgusta 2016 godine u Gradskom sekretarijatu za socijalnu Dalje...

SLOBODA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM!

Širom Evrope, hiljade osoba sa invaliditetom i dalje živi u neodgovarajućim uslovima i nepravedno odvojeni od zajednice. Uz ozbiljan nedostatak ili potpuno odsustvo servisa u lokalnoj zajednici, u mnogim evropskim zemljama  nebrojeno mnogo osoba sa invaliditetom nema pristup kvalitetnim alternativama za institucionalno zbrinjavanje.

Segregacija osoba sa invaliditetom u institucijama za trajni smeštaj je po sebi narušavanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

Da bi obezbedili da ljudi mogu da budu u zajednici, bez mogućnosti da se ponovo smeste u ustanove trajnog smeštaja, suštinski je da vlade, pružaoci usluga i finansijske organizacije opredele deo sredstava umesto u takve institucije u servise u lokalnoj zajednici.  Oni bi trebalo da se fokusiraju na razvoj kvalitetnih servisa u lokalnoj zajednici koji bi bili dostupni svima kojima su potrebni. Član 19 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom obezbedjuje da sve osobe sa invaliditetom imaju pravo da žive i učestvuju u zajednici. Sveobuhvatni, kvalitetni servisi u lokalnoj zajednici moraju stoga biti dostupni i pristupačni svim osobama sa invaliditetom, uključujući osobe sa kompleksnim potrebama.

ENIL (Evropska mreža centara za samostalni život) i  ECCL (Evropska koalicija za život u lokalnoj zajednici) pozivaju: Relevantne vlasti, vladine agencije, politička tela, pružaoce usluga i finansijske organizacije:
  • Da aktivno razvijaju kvalitetne servise u lokalnoj zajednici koji podležu sledećim osnovnim standardima kvaliteta:
           - postojanje u lokalnoj zajednici
           - mogućnost interakcije sa drugim članovima lokalne zajednice
           - poštovanje svačijeg ličnog prostora, privatnosti i vlasništva
           - dostupnost neophodne lične podrške za svaku osobu sa invaliditetom
  • Da prestanu finansiranje ili drugačiju podršku uspostavljanju novih institucija za trajni smeštaj osoba sa invaliditetom;
  • Da prestanu sa prijemom osoba u ustanove trajnog smeštaja i obezbede kvalitet servisa u lokalnoj zajednici umesto smeštaja ljudi u institucije;
  • Da ratifikuju Konvenciju UN i Opcioni protokol.
Relevantne organizacije i istaknute pojedince: 
  • Da podrže pravo osoba sa invaliditetom da žive u zajednici kao ravnopravni gradjani;
  • Da podrže razvoj kvalitetnih, sveobuhvatnih lokalnih alternativa institucionalnom zbrinjavanju.

Možete potpisati peticiju na http://www.enil.eu/enil/index.php?option=com_petbreak&func=viewcategory&Itemid=99999999&catid=2

Potpisi će se prikupljati do sledeće Vožnje za slobodu, 2011, kada će osobe sa invaliditetom iz cele Evrope okupiti u Strazburu radi kampanje za svoja prava i uputiti ovu peticiju članovima Evropskog parlamenta. Peticija će biti predstavljena Evropskom parlamentu i drugim autoritetima na evropskom i nacionalnim nivoima.

2009-12-04

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28