slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
08.03.2015
Kako se mala devojcica sazalila na mog sina
Imala je mozda sest godina, nasmejana mlada dama u providnoj beloj haljinici. Dalje...
19.02.2015
Obuka za PA u Vrscu
Treneri Centra odzali obuku za PA Dalje...
25.12.2014
Sedam neželjenih situacija sa kojima se OSI susrecu kod lekara i šest nacina da ih prevazidju
Caryn Rubanovich, Intern 2014, 9. decembar, 2014 Dalje...
24.12.2014
Šta cini 12 stubova samostalnog života
Kako bi rašcistili šta samostalni život znaci u praksi, invalidski Dalje...
07.12.2014
Socijalni model invalidnosti
Šta je socijalni model i zašto je važan za osobe sa invaliditetom? Dalje...

E-PRISTUPAČNOST TREBA DA BUDE TEMA MEDJUNARODNOG DANA OSI 2006

UJEDINJENE NACIJE, 26 July – Unapredjenje pristupa novim informativnim tehnologijama za OSI biće u fokusu ovogodišnjeg Medjunarodnog Dana OSI, najavile su UN.

Ovaj Dan, koji se proslavlja 3. decembra, nastoji da promoviše integraciju OSI u društvo.

Iako pristup informacijama i komunikacionim tehnologijama (ICT) kreira šanse za svakoga, njihove prednosti su izueztno značajne za OSI, omogućavajući im da prevazidju društvene barijere, predrasude, infrastrukturne i nepristupačne formate koji stoje na putu njihog punog učešća.

No, mnoge OSI nemaju mogućnost korišćenja Interneta, pošto mnogi websajtovi nisu pristupačni za osobe oštećenog vida, zahtevaju korišćenje miša a treninzi se često izvode u nepristupačnim vidovima i formatima. Mnoge OSI nemaju pristup novim informativnim tehnologijama uopšte. “Nove kompjuterski zasnovane informativne tehnologije imaju potencijala otvaranja čitavog sveta novih mogućnosti za OSI,” rekao je Sarbuland Khan, izvršni koordinator Sekretarijata Global Alliance for ICT and Development.  “Problem je što nove prepreke sprečavaju mnoge OSI da dostignu svoje potencijale. Želimo da promovišemo dobre websajt dizajne koji će omogućiti da OSI počinju da se koriste novom tehnologijom i želimo da razvojni stručnjaci razmisle ozbiljno o potrebama OSI i stvaranju novog dizajna za njih.” Vlade, na svom prvom Svetskom samitu o informativnim društvima, u Ženevi 2003, su se obavezale na gradnju informativnog društva koje će biti usmereno na svoje članove, razvojno i inkluzivno, u kome će svako moći da stvara, pristupa, razvija i deli informacije i znanje. Fokusiranje ovog 3. decembra na e-pristupačnost ima nameru pokretanje akcije koja će omogućiti OSI da učestvuju u stvaranju svetske vizije.Osobe sa invaliditetom osećaju značajan nedostatak pristupa informativnim tehnologijama. Na primer, pošto obazovanje postaje značajno zavisno od informativne tehnologije nemogućnost pristupa Internetu ograničava mogućnost učenja za OSI.Već postoje neka zakonska rešenja i regulative kojima se od websajtova zahteva da budu potpuno pristupačni. Svetski standardi i smernice za pristupačnost websajtova su u razvoju. Jednom usvojena i ratifikovana Medjunarodna Konvencija o pravima OSI će zahtevati da OSI imaju pun pristup informativnim tehnologijama. To znači da odredjene mere moraju da se preduzmu u eliminisanju prepreka u dobijanju informacija i komunikaciji.“Dostupnost informativnih tehnologija OSI nije samo stvar ljudskih prava – to je i dobar poslovni potez,” rekao je gospodin Khan. 

Ali mnogi websajtovi ostaju nepristupačni za osobe oštećenog vida i osobe koje ne vide. Nedavna studija o 100 kompanija u Velikoj Britaniji pokazunje da oko tri četvrtine websajtova kompanija ne ispunjava osnovne zahteve pristupačnosti.  Ove firme su zbog toga platile kaznu od 80 miliona funti (147 miliona dolara).

Za dodatne informacije možete kontaktirati Edoarda Bellanda u Odeljenju za informisanje javnosti, 212-963-8275, bellando@un.org.

2006-07-28

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26