slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
20.03.2017
KONFERENCIJA O POLITICKOM UCEŠCU OSOBA SA INVALIDITETOM
U sredu, 15. marta, održao se završni dogadjaj projekta koji realizuje Dalje...
10.03.2017
Potpisani LAP u oblasti invalidnosti
U okviru projekta Jacanje politickog ucesca OSI Dalje...
18.01.2017
Radionice o diskriminaciji
Centar za samostalni zivot OSI Srbije je uspesno realizovao radionice Dalje...
02.11.2016
Tema ovogodišnjeg Medjuunarodnog dana OSI “Dostizanje 17 ciljeva buducnosti kakvu želimo”
Od 1992 se obeležava Medjunarodni dan OSI 3. decembar Dalje...
04.08.2016
Usluga PA u Beogradu
U Beogradu je 3. avgusta 2016 godine u Gradskom sekretarijatu za socijalnu Dalje...

Priznavanje prava devojkama i ženama sa invaliditetom

Evropski Forum osoba sa invaliditetom (European Disability Forum - EDF), organizacija koja predstavlja otprilike 50 miliona osoba sa invaliditetom u Evropskoj Uniji, zajedno sa Španskim nacionalnim savetom za osobe sa invaliditetom-CERMI, organizuje konferenciju o ženama i devojkama sa invaliditetom, koja će se održati u Madridu, od 16. do 18. novembra 2007.

Svrha konferencije je uglavnom da promoviše jednakost i unapredi živote devojakasa invaliditetom kroz detaljne analize ključnih aspekata koji utiču na njihovo puno gradjansko učešće.

Gordana Rajkov, kao član Centra za samostalni život invalida Srbije, i član Parlamenta Srbije, će učestvovati na konferenciji kao jedna od govornica – u subotu, 17. novembra sa izlaganjem “Kako aktivno uključiti žene sa invaliditetom u formulisanje politike i njenu primenu radi unapredjenja kvaliteta njihovog života”. Njeno iskustvo na ovom polju će biti od značaja za ovu konferenciju.

Na konferenciji će iz Srbije takodje prisustvovati i Vesna Bogdanović iz organizacije CRID.

PROGRAM KONFERENCIJE

“Priznavanje prava devojkama i ženama sa invaliditetom – vrednost za budućnost društva”

Petak, 16. novembar 2007

14:00- 15:00.- Registracija delegata

15:00- 16:30.- Otvaranje konferencije

Ana Pelaez (predsednica CERMI ženske komisije)
Mario Garcia (predsednik CERMI)
Alberto Duran (potpredsednik ONCE)
Yannis Vardakastanis (predsednik EDF)
Amparo Valcarce (državni sekretar Španije)

 17:00- 19:00.- Plenarna sesija 1: žene i invalidnost

  • Situacija devojaka i žena sa invaliditetom u EDF I organizacijama članicama, Maria Nyman (EDF)
  • Suočavanje sa višestrukom diskriminacijom – biti žena sa invaliditetom , Lydia la Rivière-Zijdel (evropska mreža žena sa invaliditetom)
  • Perspectiva ljudskih prava devojaka i žena sa invaliditetom, Kicki Nordström (Svetska organizacija slepih)
  • Evropska perspectiva devojaka i žena sa invaliditetom
  • Prvi akcioni plan za devojke I žene sa invaliditetom u Španiji, Mª Dolores Linares (koordinatorka Sektorske politike o invalidnosti)

 Subota, 17. novembar 2007

9:00- 11:00.- Paralelne radionice

  • Radionica 1: Proaktivne mere u organizacijama OSI na svim nivoima

Govornica: Ana Pelaez (predsednica Komisije za žene sa invaliditetom, CERMI)
Facilitator: Maria Nyman (EDF)
Sekretar: Ann Vervaecke (EDF)  

  • Radionica 2: Razvoj primene uključivanja ženske perspektive u politički rad

Govornica: Brigitte Triems (potpredsednica, Evropski ženski lobi)
Facilitator: Gunta Anca (kopredsedavajuća, EDFženski komitet)
Sekretar: Beatriz Martinez (CERMI)  

  • Radionica 3: Kako aktivnouključiti žene sa invaliditetom u formulisanje politike i njenu primenu radi unapredjenja kvaliteta njihovog života

Govornica: Gordana Rajkov (članica Parlamenta Srbije)
Facilitator: Karina Chupina (predsednica, IFHOHYP)
Sekretar: Natalia Beraza (CERMI ženski komitet)

  • Radionica 4: Kako ja, kao pojedinac, radim na lokalnom nivou da bih podržala I unapredila stanje devojaka I žena sa invaliditetom

Govornica: Anneli Joneken (kopredsedavajuća, EDF ženski komitet)
Facilitator: Mary Nettle (EDF ženski komitet)
Sekretar: Pilar Villarino (CERMI)

11:30- 13:30.- Radionice (nastavak)

15:00- 16:30.- Plenarna sesija 2: Prezentacija rezultata radionica

Predstavljanja facilitatora radionica
Moderator: Carmen Riu (CERMI ženski komitet)

(17:00- 19:00.- Rad na zaključcima)

Nedelja, 18. novembar 2007

9:00- 10:30.- Plenarna sesija 3: Prezentacija zaključaka i usvajanje Deklaracije o ženama sa invaliditetom

 Moderator: Marta Valencia (CERMI ženski komitet)
Usvajanje Deklaracije: Gunta Anca (kopredsedavajuća EDF ženskog komiteta)

11:00- 12:00.- zatvaranje

2007-11-15

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28