slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
12.11.2015
Okrugli stolovi
Odrzana dva od tri Okrugla stola Dalje...
25.10.2015
„SUTRA“ je predugo cekanje na inkluziju
Najvece prepreke inkluzivnom obrazovanju Dalje...
17.09.2015
Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom 2015
Inkluzija je važna: pristup i osnaživanje ljudi svih sposobnosti Dalje...
03.09.2015
Kako da na 29 nacina objasnite invalidnost nekom ko je ne razume
Opisati invalidnost nekome ko to ne razume može da bude komplikovano... Dalje...
06.07.2015
Akreditovani program obuke za PA
U Smederevu je od 1. do 3. jula realizovan Dalje...

Deklaracija iz Seula

Ne postoje ljudska prava koja ne pripadaju i osobama sa invaliditetom. Na osnovu ovog osnovnog principa na našem poslednjem zasedanju u Saporu, Svetska organizacija osoba sa invaliditetom je uputila poziv Ujedinjenim nacijama da usvoji poseban medjunarodni document o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom.  


Danas, pet godina kasnije, kao rezultat izuzetne saradnje zamalja članica UN, medjunarodne zajednice osoba sa invaliditetom, naših svetskih lidera i saradnika, postigli smo i mnogo više. Dana 13. decembra 2006, Generalna skupština UN je usvojila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol. Ova Konvencija izražava naš jezik i našu viziju invalidskih prava. Ona nije samo o osobama sa invaliditetom, ona je nastala od nas, ona je za nas ali i celo čovečanstvo. Drugim rečima, naša prava, naša konvencija, ali za sve.

Sada, kada proslavljamo svoja postignuća, proslavljamo i četvrt veka angažovanja Svetske organizacije osoba sa invaliditetom u borbi za ljudska prava osoba sa invaliditetom. Takodje se sa svojim saradnicima pripremamo za budućnost, ratifikovanje i primenu ovog istorijskog dokumenta. Nas 2700, koji smo se okupili u Seulu na 7. Svetskoj skupštini Svetske organizacija osoba sa invaliditetom, proglašavamo da će Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, kao centralni deo mednunarodne dokumentacije o ljudskim pravima, biti osnova svih zakona, politika I prakse koji se odnose na osobe sa invaliditetom. Zbog toga pozivamo:

  • Sve vlade, uključujući I Republiku Koreju, da sa pravim ubedjenjem potpišu I ratifikuju Konvenciju, da bi stupila na snagu do 13. decembra 2007.
  • Sve države članice treba da u saradnji sa nama udahnu život Konvenciji, tako da njena vizija bude primenljiva na svakodnevni život svih osoba sa invaliditetom.
  • Sva medjunarodna tela i mehanizmi za ljudska prava treba da angažuju  osobe sa invaliditetom, da bi se standardi uspostavljeni Konvencijom potpuno odražavali u njihovom poslu.
  • Sve UN agencije treba aktivno da uključe osobe sa invaliditetom u svoje programiranje, da bi u daljoj medjunarodnoj saradnji mogli da promovišu ciljeve Konvencije.
  • Sve nacionalne institucije za ljudska prava treba da podižu svest, znanje i budu u skladu sa Konvencijom, tako da bi njena primena na nacionalnim nivoima postala realnost.
  • Sve razvojne agenciju treba da u potpunosti koriste Konvenciju kao orudje u postizanju Milenijumskim razvojnih ciljeva, da bi osobe sa invaliditetom mogle da imaju jednaku korist od punog i održivog razvoja.
  • Svi članovi civilnog društva treba da rade na tome da države potpišu i ratifikuju Konvenciju, kao i da je primenjuju u praksi, što će obezbediti partnerstvo i postizanje zajedničkog cilja pravednog i jednakog društva za sve.
  • Svim našim destrama i braći u borbi za prava osoba sa invaliditetom ratifikacija i primena Konvencije treba da bude prioritet u radu, tako da zajednički možemo da ostvarimo ljudska prava koja nam pripadaju i kojima težimo.

2007-09-17

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27