slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.05.2020
Sloboda u fokusu sedmog Evropskog dana samostalnog života
Saopstenje za javnost ENIL Dalje...
30.04.2020
Usluga PA traje i u vreme vanrednog stanja
Uprkos vanrednom stanju usluga PA Dalje...
03.04.2020
Novi EU KOVID-19 odgovor ne daje garancije za usluge socijalne podrške
Od pocetka krize sa KOVID-19 vlasti sirom Evrope Dalje...
31.03.2020
Samostalni zivot tokom pandemije COVID-19: Spanija
ENIL - Spanija je medjuu najugrozenijim drzavama pandemijom COVID-19 Dalje...
28.03.2020
EU nevidljiva u slucaju socijalnog odgovora na COVID-19
Svakodnevno se opaza da sirom Evrope kreatori politika Dalje...

Deklaracija iz Seula

Ne postoje ljudska prava koja ne pripadaju i osobama sa invaliditetom. Na osnovu ovog osnovnog principa na našem poslednjem zasedanju u Saporu, Svetska organizacija osoba sa invaliditetom je uputila poziv Ujedinjenim nacijama da usvoji poseban medjunarodni document o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom.  


Danas, pet godina kasnije, kao rezultat izuzetne saradnje zamalja članica UN, medjunarodne zajednice osoba sa invaliditetom, naših svetskih lidera i saradnika, postigli smo i mnogo više. Dana 13. decembra 2006, Generalna skupština UN je usvojila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol. Ova Konvencija izražava naš jezik i našu viziju invalidskih prava. Ona nije samo o osobama sa invaliditetom, ona je nastala od nas, ona je za nas ali i celo čovečanstvo. Drugim rečima, naša prava, naša konvencija, ali za sve.

Sada, kada proslavljamo svoja postignuća, proslavljamo i četvrt veka angažovanja Svetske organizacije osoba sa invaliditetom u borbi za ljudska prava osoba sa invaliditetom. Takodje se sa svojim saradnicima pripremamo za budućnost, ratifikovanje i primenu ovog istorijskog dokumenta. Nas 2700, koji smo se okupili u Seulu na 7. Svetskoj skupštini Svetske organizacija osoba sa invaliditetom, proglašavamo da će Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, kao centralni deo mednunarodne dokumentacije o ljudskim pravima, biti osnova svih zakona, politika I prakse koji se odnose na osobe sa invaliditetom. Zbog toga pozivamo:

  • Sve vlade, uključujući I Republiku Koreju, da sa pravim ubedjenjem potpišu I ratifikuju Konvenciju, da bi stupila na snagu do 13. decembra 2007.
  • Sve države članice treba da u saradnji sa nama udahnu život Konvenciji, tako da njena vizija bude primenljiva na svakodnevni život svih osoba sa invaliditetom.
  • Sva medjunarodna tela i mehanizmi za ljudska prava treba da angažuju  osobe sa invaliditetom, da bi se standardi uspostavljeni Konvencijom potpuno odražavali u njihovom poslu.
  • Sve UN agencije treba aktivno da uključe osobe sa invaliditetom u svoje programiranje, da bi u daljoj medjunarodnoj saradnji mogli da promovišu ciljeve Konvencije.
  • Sve nacionalne institucije za ljudska prava treba da podižu svest, znanje i budu u skladu sa Konvencijom, tako da bi njena primena na nacionalnim nivoima postala realnost.
  • Sve razvojne agenciju treba da u potpunosti koriste Konvenciju kao orudje u postizanju Milenijumskim razvojnih ciljeva, da bi osobe sa invaliditetom mogle da imaju jednaku korist od punog i održivog razvoja.
  • Svi članovi civilnog društva treba da rade na tome da države potpišu i ratifikuju Konvenciju, kao i da je primenjuju u praksi, što će obezbediti partnerstvo i postizanje zajedničkog cilja pravednog i jednakog društva za sve.
  • Svim našim destrama i braći u borbi za prava osoba sa invaliditetom ratifikacija i primena Konvencije treba da bude prioritet u radu, tako da zajednički možemo da ostvarimo ljudska prava koja nam pripadaju i kojima težimo.

2007-09-17

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32