slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
20.03.2017
KONFERENCIJA O POLITICKOM UCEŠCU OSOBA SA INVALIDITETOM
U sredu, 15. marta, održao se završni dogadjaj projekta koji realizuje Dalje...
10.03.2017
Potpisani LAP u oblasti invalidnosti
U okviru projekta Jacanje politickog ucesca OSI Dalje...
18.01.2017
Radionice o diskriminaciji
Centar za samostalni zivot OSI Srbije je uspesno realizovao radionice Dalje...
02.11.2016
Tema ovogodišnjeg Medjuunarodnog dana OSI “Dostizanje 17 ciljeva buducnosti kakvu želimo”
Od 1992 se obeležava Medjunarodni dan OSI 3. decembar Dalje...
04.08.2016
Usluga PA u Beogradu
U Beogradu je 3. avgusta 2016 godine u Gradskom sekretarijatu za socijalnu Dalje...

Šta oni mogu da urade?

Šta oni mogu da urade?

- John M. Williams

Ralph Waldo Emerson je govorio svojim studentima, "nemojte mi govoriti ono što znam, kažite mi ono što ne znam."Savetujem poslodavce da se vode ovim pravilom prilikom razmišljanja da li da zaposle osobu sa invaliditetom.Beskrajno pitanje koje mi upućuju poslodavci je, "Šta zaposleni koji ima neki invaliditet može da radi?" Odgovor je iako iz tri dela, veoma jednostavan.Prvo kažem da pročitaju biografije Džona Miltona (oštećenje vida), Aristotela (problem sa govorom), Ludviga van Betovena (oštećenje sluha), pevačice Šer (teškoće u učenju), umetnice Fride Kalo (polio), Stivena Hokinga (ALS) i Helen Keler (oštećenja vida i sluha)… ova lista lako moze da ide u nedogled.U svakom stoleću i svakoj generaciji radjaju se ili postaju osobe sa invaliditetom koje nadmašuju one koji to nisu. Oni se ne osećaju krivim što imaju sposobnost, samoodredjenost i disciplinu. Zamislite kako bi siromašan svet bio bez postignuća jednog Aristotela, Miltona, Linkolna, Helen Keler i drugih. Istorija se, rekao bih, više bavi njihovim uspesima, nego njihovim invalidnostima. Tako i treba, gledati na osobu, ne njenu/njegovu invalidnost, prilikom zapošljavanja. Drugo, zamislite da vas intervjuišu za posao, za koji znate da ste u stanju da ga radite. Osoba koja vas intervjuiše je osoba sa invaliditetom. Kako biste reagovali da vam se kaže, "Iako odgovarate ovom poslu, nećemo vas angažovati pošto niste osoba sa invaliditetom." Koje su vaše reakcije? Bes! Povredjenost! Gorčina! Vi ne želite da iskusite ovakvu situaciju, zašto onda stavljate druge u tu poziciju? Treći korak je otkriće beneficija Informativne Tehnologije za osote sa invaliditetom. Odeljak 508 Zakona o rehabilitaciji iz 1998. je pokretačka snaga u pravljenju hardvera i softvera koji su pristupačni osobama sa invaliditetom. Majkrosoftov VISTA  omogućava osobama sa invaliditetom da ga koriste. Hewlett Packard, Canon USA, Adobe, IBM, Nokia, Verizon i drugi proizvodjači prave pristupačne programe u svojim proizvodima. Ti proizvodi omogućavaju zaposlenima sa invaliditetom da budu produktivniji i efikasniji. Ti proizvodi ruše informativne zidove koji su kroz istoriju onemogućavali osobe sa invaliditetom da se radno angažuju. IT i Asistivne tehnologije izjednačavaju mogućnosti za zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Takve tehnologije omogućavaju osobama sa invaliditetom da postanu lekari, advokati, nastavnici, pisci, preduzetnici, kompjuterski stručnjaci, medicinski radnici, telefonski operateri, računovodje, inžinjeri. Da biste saznali više o proizvodima Asistivne tehnologije posetite njihov sajt www.atia.org.

-------------------------------------------------------------------------------------------

John M. Williams piše o invalidskim pitanjima već 29 godina. On je osmislio frazu Asistivna tehnologija. Napisao je više od 1,500 članaka na različite teme u vezi sa invalidnošću I autor je dela "Asistivne Tehnologjie:širenje Univerzuma mogućnosti za osobe sa invaliditetom." Više na sajtu: Assistive Technology News  

2007-06-29

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28